• JP
  • VI
  • EN

Chúng tôi đã tổ chức buổi trao đổi thương mại online

News 18.12.2020

Chúng tôi đã kết nối và tổ chức buổi trao đổi thương mại online các sản phẩm của tỉnh Aomori giữa các công ty sản xuất Nhật Bản và các nhà cung cấp Việt Nam.
Giữa tình hình dịch bệnh COVID-19, một cuộc trao đổi thương mại kiểu mới đã được thử ngiệm và tổ chức do sự di chuyển đi lại Nhật Bản khó khăn.
Với phương châm “đem hàng Nhật tốt đến Việt Nam”, cũng từ bây giờ chúng tôi hy vọng có thể thúc đẩy hơn thị trường kho vận Việt nam thông qua các kênh phân phối thương mại.
Nếu bạn quan tâm tới buổi thảo luận hoặc liên quan đến việc đăng kí sản phẩm ở Việt Nam, hãy liên hệ chúng tôi qua Website.

Thông tin liên hệ

XEM THÊM