• JP
  • VI
  • EN

TSUKISHIMA SOKO VIETNAM COMPANY LIMITED

28/5/2020

8 người

Kinjo Midori

20 triệu yên

Công ty cổ phần Tsukishima soko/công ty cổ phần dịch vụ kho vận Tsukishima/Công ty cổ phần Simax

Kinh doanh xuất khẩu hàng hóa quốc tế/Kinh doanh kho bãi/Tư vấn hậu cần, đại diện xuất-nhập khẩu

Address

MAP・Địa Chỉ

1F Yoco Building, 41 Nguyen Thi Minh Khai,
Ben Nghe ward, Dist 1, Ho Chi Minh, Vietnam
028-3535-4100 (Liên hệ)

Các công ty trong tập toàn

Công ty cổ phần Tsukishima soko

Xem chi tiết

28/6/1946

112 người (cuối tháng 3/2020)

Tổng giám đốc điều hành Mariko Kitagawa

Hiệp hội kho bãi Nhật Bản/Hiệp hội kho bãi Tokyo/Hiệp hội kho bãi Kanagawa
Hiệp hội kho bãi tỉnh Tochigi/Hiệp hội ko bãi Ibaraki
Hiệp hội các tổ chức kinh tế Nhật Bản/Hiệp hội doanh nhân Tokyo/Ủy ban phát triển kinh tế Nhật Bản/
Hiệp hội xúc tiến cảng Tokyo/Phòng công thương Tokyo
Hiệp hội bất động sản Nhật Bản/Hiệp hội bảo chứng bất động sản

Ngân hàng Mitsubishi UFJ/Ngân hàng Mizuho/Công ty tài chính chính sách Nhật Bản/
Ngân hàng Norinchukin/Ngân hàng Shoko Chukin

Công ty cổ phần bảo hiểm hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido

200 triệu yên

Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Tsukishima (kinh doanh vận chuyển xe tải hàng hóa thông thường)
Công ty cổ phần Simax (phát triển-thiết kế hệ thống kho vận)
Công ty cổ phần Tsukishima Soko Vietnam

tháng 4/1948 cấp phép phát hành cổ phiếu Tsukiko/Bộ Tài nguyên Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch
Tháng 4/1951cấp phép kho bảo thuế (hiện: kho ngoại quan bảo thuế)/thuế quan Tokyo
Tháng 4/1952cấp phép kho bảo thuế (hiện: kho ngoại quan bảo thuế)/thuế quan Tokyo
Tháng 12/1961cấp phép kinh doanh kho bãi theo luật doanh nghiệp kho bãi mới/Bộ Tài nguyên Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch
(Bộ giao thông vận tải Minatokura số 610)
Tháng 6/1968 kinh doanh vận chuyển hàng hóa/Bộ Tài nguyên Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch
(Bộ giao thông vận tải 68 Toriku tự đăng kí số 748)
Tháng 9/1989 giấy phép giao dịch xây dựng công trình bất động sản/Thủ đô Tokyo (số 57090)
Tháng 3/1996 cấp phép nghiệp vụ thông quan/thuế quan Tokyo (Tokan số 184)
Tháng 12/2004 cấp phép kinh doanh đồ cổ
(Ủy ban an toàn công cộng thủ đô Tokyo số 301070408412
Tháng 10/2017 cấp phép nghiệp vụ cho thuê-buôn bán các thiết bị y tế quản lí cao độ/phường Toko
Tháng 12/2018 cấp phép kinh doanh buôn bán sỉ các loại rượu xuât nhập khẩu/Phòng thuế Kyobashi

Address

MAP・Địa chỉ

104-0054 Kachidoki, Chuo-ku,
Tokyo 3-12-1tầng 13, Forefront Tower
Bộ phận quản lý TEL: 03-5560-8550(Liên hệ)
FAX    : 03-5560-8555
Bộ phận kinh doanh TEL: 03-5560-8551
FAX    : 03-5560-8556

Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Tsukishima

Xem chi tiết

24/1/1968

354 người (tháng 3/2020)

Ngân hàng Mitsubishi UFJ chi nhánh Chukiji
Ngân hàng Mizuho chi nhánh Chukiji
Ngân hàng Shoko Chukin chi nhánh Tokyo

25 triệu yên

301 chiếc (tháng 3/2020)

Công ty cổ phần Tsukishima soko
Công ty cổ phần Simax
Công ty cổ phần Tsukishima Soko Vietnam

Address

MAP・Địa chỉ

3-12-1Kachidoki, Chuo-ku,
Tokyo 13F, Forefront Tower
TEL 03-5560-9660
FAX 03-5560-9661

Công ty cổ phần Symax

Xem chi tiết

4/1991

Satoshi Kuwana

Tư vấn hậu cần
Thiết kế hệ thống kho vận
Phát triển và buôn bán trọn gói hệ thống kho vận
Phát triển hệ thống theo đơn hàng

65 triệu yên

Công ty cổ phần Tsukishima soko
Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Tsukishima
Công ty cổ phần Tsukishima Soko Vietnam

Ngân hàng Mitsubishi UFJ chi nhánh Chukiji
Ngân hàng Mitsubishi UFJ chi nhánh Tsukishima

Address

MAP・Địa chỉ

104-0054 Kachidoki, Chuo-ku,
Tokyo 3-12-1 13F, Forefront Tower
TEL 03-3531-8550(Liên hệ)
FAX 03-3531-8551

Thông tin liên hệ

XEM THÊM