• JP
  • VI
  • EN

Tsukiso Group

Tsukishima Soko Việt Nam và các công ty liên kết (Kho Tsukishima, dịch vụ Logictic Tsukishima, Simax) là tập đoàn doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng đa nghiệp vụ và những dịch vụ logistic trong và ngoài nước, từ tháng 10 năm 2020 chúng tôi đã có những bước phát triển mới. Tận dụng tốt nhất từng thế mạnh chúng tôi tạo ra tổ chức không bị bó buộc, không phân biệt cấp bậc. Đó cũng là cách hoạt động của group Tsukiso. Bằng cách ổn định mỗi doanh nghiệp dựa trên văn hóa của group chúng tôi nỗ lực phát triển ngành nghề chính và mang đến sự đột phá hơn.

Tsukishima Soko

More

Tsukishima Butsuryu Service

More

Simax

More

Thông tin liên hệ

XEM THÊM