• JP
  • VI
  • EN
国際貨物輸送事業
01

Nghiệp vụ vận chuyển quốc tế

Bạn muốn gửi hàng từ Việt Nam, muốn nhận hàng từ Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan tới xuất nhập khẩu

MORE
倉庫事業
02

Nghiệp vụ kho bãi

Trông coi hàng hóa quan trọng của khách hàng với phương châm an toàn, an tâm
Tùy theo công dụng sản phẩm, chúng tôi cung cấp nghiệp vụ kho bãi, điều chỉnh môi trường bảo quản phù hợp
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin kho trống mỗi ngày

MORE
物流コンサルティング事業
03

Nghiệp vụ tư vấn kho vận

Tsukishima soko Việt nam thực hiện tối ưu hóa kho vận
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý công ty đang cân nhắc đầu tư tại Việt Nam hoặc qúy công ty gặp khó khăn về kho vận

MORE
輸入輸出代行事業
04

Nghiệp vụ thay quyền xuất nhập khẩu

Tsukishima soko Việt Nam thưc hiện dịch vụ thay quyền để xuất nhập khẩu
Có thể giúp giao dịch mua bán ủy thác tại Việt Nam đối với quý khách hàng ở Nhật Bản

MORE

Thông tin liên hệ

XEM THÊM