• JP
  • VI
  • EN

Nghiệp vụ thay quyền xuất nhập khẩu

Tsukishima soko Việt Nam thưc hiện dịch vụ thay quyền để xuất nhập khẩu

Feature

Feature

Đại lý

Có thể giao thương buôn bán dù không có pháp nhân taị Việt Nam

仲介

Chúng tôi có thể can thiệp lược bỏ các giao dịch phức tạp với doanh nghiệp Việt Nam

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Có thể trao đổi bằng tiếng Nhật

Nội dung dịch vụ

Service details

Thay quyền xuất khẩu

Thay quyền xuất khẩu

Thay mặt quý khách hàng thực hiện từ việc mua nguyên vật liệu tại Việt Nam
tới việc bán ra (bao gồm vận chuyển)
Nhân viên công ty chúng tôi sẽ thay mặt quý khách hàng đàm phán hoặc sắp xếp với phía nhà sản xuất tại Việt Nam

Nhập khẩu ủy thác

Nhập khẩu ủy thác

Nhập và buôn bán ủy thác tại Việt Nam
Có khả năng giao hàng tới nhà buôn sỉ không có giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam

Tsukishima Soko Việt Nam đang liên kết với phía Nhật Bản.

Liên hệ tại đây nếu bạn muốn tư vấn từ phía Nhật Bản

Thông tin liên hệ

XEM THÊM