• JP
  • VI
  • EN

Các dự án kho đông đã bắt đầu.

News 27.10.2020
Cold storage warehouse

Cold storage warehouse

Các dự án kho đông đã bắt đầu. Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng kho đông lạnh ngày càng tăng, tình trạng thiếu kho đang trở nên nghiêm trọng. Tsukishima Soko Vietnam luôn nhanh chóng nắm bắt thông tin kho rỗng mỗi ngày và thông báo các tin tức liên quan tới kí gửi, thuê kho riêng.
Các kho đông liên kết:
– Quận 7, tpHCM
– Quận Bình Tân, tpHCM
– Bình Dương

Thông tin liên hệ

XEM THÊM